مسیر دستیابی به هیچکدام از اهداف شخصی و سازمانی ساده و هموار نیست. موانع، فرازها و فرودها و گاه حوادث “شما” را در این مسیر مورد آزمون قرار می دهند. “ما” نیز در مسیر تحقق اهداف خود مستثنی نیستیم. یکی از روش های مواجهه عملی با این موانع بهره گیری از توان و مشارکت شرکای کلیدی است. شرکایی که متناسب با تجربه، قوای سازمانی، دانش و آگاهی، سابقه و نگرش منحصربفرد خود و یا محصولات و خدمات‌شان هر کدام به نوعی می توانند شما را در راه پرپیچ و خم رسیدن به قله همراهی نمایند. 

“ما” معتقدیم که متناسب با قواره سازمان مشتری (شما) و یا نیاز فعلی و آینده سازمان تیم مشاوره مدیریت نیز می‌بایست استانداردهای لازم را داشته باشد. بدین جهت، به فراخور نیازهای شناسایی شده، شرکای کلیدی ما به کمک می آیند. این شرکا در زمینه های تخصصی زیر به گروه ما ملحق خواهند شد»

  • ایجاد بسترهای لازم جهت پیاده سازی سامانه های بازاریابی و فروش دیجیتال
  • تولید محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری مناسب
  • ارزیابی اولیه محیط رقابتی و تحقیقات بازار
  • تأمین منابع انسانی ماهر و کارآمد
  • آموزش موارد خاص

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>